Muzyka
Kiedyś nagrywanie twórczości nie było rzeczą łatwą, ani szybko dostępną. Tylko wybrani, którzy mieli naprawdę wielki talent i duże zasoby pieniężne mieli możliwość dostać się do studia nagraniowego. Wtedy też realizatorzy dźwięków bytowali na wysokim poziomie i byli brani za osoby, za których sprawą życie może się zmienić. Dziś wygląda to już całkowicie inaczej, poczynając od wyglądu studia, które z rozmiarów halowych zostało efektywnie zmniejszone do wymiarów pokojowych.

Continue reading “Za przyczyną rozrostu branży muzycznej już teraz wielkie możliwości stoją przed nami otworem. Bank muzyki jest jedną z nich – to tam znajdziesz muzykę, która wzbogaci twoją twórczość.” »