książka do kawy
Działalność wydawnicza należy do typów działalności bardzo potrzebnych w każdym społeczeństwie. Obecnie czytelnictwo stoi na niezbyt wysokim poziomie, lecz w dalszym ciągu wiele osób czyta tradycyjne książki. Jest to przyczyną, dla której wiele oficyn wydawniczych powstałych wiele lat temu może ciągle funkcjonować.

Continue reading “Działalność nowoczesnych wydawnictw i udostępniane przez nie produkty” »